Volkswagen

Prototyper, Volkswagen

Prototyper Volkswagen

I samband med utvecklingen av Volkswagens nya E-Golf, fick Ljungby Komposit uppdraget att tillverka prototyper till batterilocket i syfte att verifiera serieutförande för högvolymproduktion.

Ett typiskt utvecklingsprojekt där vacuuminjiceringens fördelar kan användas för att hålla kostnaderna på en rimlig nivå samtidigt som prototyperna mycket väl motsvarar det förväntade resultatet från en serieproduktion.

Serieproduktionen av dessa artiklar sker idag i SMC-material hos Polytec Composites Weiden, Tyskland.

www.volkswagen.de