Serier

Optimering

Optimering

En effektiv serieproduktion börjar alltid med att optimera förutsättningarna för denna.

Ibland börjar samarbetet med att vi tar fram en prototyp. Ibland att det finns en färdig CAD-ritning. Vi samspelar hela vägen fram till det färdigtestade verktyget. När vi har kört en nollserie och alla parametrar är godkända av kunden går enheten i produktion.

Optimering betyder också att vi är din rådgivare vid val av material, process, infärgning, verktygsframtagning, produktionsflöde, flexibilitet, logistik, JIT.

Produktion

Verktyg och process är testade och godkända. Den kvalitets- och miljösäkrade produktionen startar och löper enligt uppgjord leveransplan.

De färdiga kompositenheterna kontrolleras så att de uppfyller samtliga delar i vår överenskomna kravspecifikation innan eventuell bearbetning och sammansättning sker.

Vi accepterar inga kvalitetsavvikelser, utan du som mottagare ska känna dig helt säker på den leverans som kommer från oss. Vår gedigna industriella erfarenhet och vana vid att matcha krävande produktionssystem är garantin för detta.

Fulfilment

Fulfilment betyder för oss att vi har kontroll över att de enheter vi levererar når sin exakta destination i rätt tid.

Det betyder också att vi har kontroll över informationsflödet.

Vi säkerställer att återkoppling sker löpande, såväl runt de rent tekniska aspekterna som de mer mjuka värdena i vårt samarbete.

Vi genomför också regelbundet nöjd-kund-undersökningar.