Affärsidé

Vår affärsidé

Ljungby Komposit AB skall tillverka och sälja produkter i kompositmaterial till främst industrin inom energi, sjukvård och arbetsfordon.

Vi skall vara ett ledande företag inom komposittillverkning genom kostnadseffektiv tillverkning med fokus på att leverera enligt kundens önskemål.

Vi skall ha nöjda kunder som återkommer med nya beställningar.

Vår vision

Ljungby Komposit AB ska vara kundernas givna strategiska leverantör inom komposittillverkning.

Genom en effektiv och flexibel produktion leverera produkter av hög kvalitet och med hög leveranssäkerhet och därigenom stödja kundernas dagliga verksamhet.