Företaget

Från industrikoncern till fokuserad utveckling

Ljungby Komposit bildades under 2009 som en naturlig avknoppning i samband med att Polytec Composites flyttade merparten av sin tillverkning utomlands.

Polytec Composites har i sin tur via olika ägarkonstellationer sina rötter ända tillbaks till 50-talet. Ljungby har alltså en lång tradition av komposittillverkning och mycket av denna kompetens och yrkeserfarenhet har knutits till Ljungby Komposit.

Förutom att vi har en rad tillverkningsprocesser, som täcker de flesta behov, har vi en gedigen erfarenhet av verktygsframtagning, allt ifrån komplicerade stålverktyg för formpressning av större serier, till plastverktyg för kostnadseffektiv tillverkning av lågserieproduktion.

Vi bistår även med rådgivning, konstruktion och förslag på materialval utifrån kravet på produktens prestanda. Då vi tillämpar olika processer kan vi objektivt hjälpa kunden att välja rätt väg för sin produkt.

Sedan starten 2009 har företaget utvecklats starkt på ett mycket positivt sätt. Antalet kunder och kundrelationer har ökat och fördjupats liksom spännvidden i de produkter vi tillverkar.

Ljungby Komposit levererar idag direkt till kunder i Skandinavien, övriga Europa och Sydamerika inom branscher såsom fordonsindustri, flygindustri, energisektorn, sjukvårdssektorn, försvarsindustri samt OEM-tillverkare av arbetsmaskiner.