Fordonsindustri

Fordonsindustri

Detaljer och komponenter med krav på formspråk, hållbarhet och högeffektiva sammansättningsflöden.

Branschkrav

ISO 9001/14001-certifikat
Höga krav på kostnadseffektiva lösningar
Ofta höga krav på ytfinish
Just-in-Time-leveranser
Projektdokumentation (PPAP)
Designaspekter