Volvo Cars

Prototyper, Volvo Cars

Prototyper Volvo Cars

I samarbete med Skara Modell- och Prototyp har vi varit delaktiga i prototypframtagning till vissa delar av nya Volvomodeller.

I vissa fall har dessa produkter haft som slutmål att produceras i andra processer eller till och med andra material, men även i detta fall är vacuuminjicering (VARI) en lämplig prototypprocess med sina relativt korta ledtider och låga kostnader.

www.volvocars.com