Scania CV AB

Scania CV AB

Prototyputveckling för Scanias lastbilsmodeller

Som en del av Scanias utveckling av nya lastbilsmodeller har vi haft förmånen att medverka i arbetet med att ta fram ett stort antal prototyper av olika slag.

Med injiceringsprocessens relativt billiga verktyg har vi till en låg totalkostnad kunnat leverera flertalet olika prototypdetaljer i syfte att utveckla och testa kommande lastbilsmodeller.

www.scania.se