Historia

Systemleverantör och helhetslösningar

När Ljungby Komposit bildades under 2009 övertog man nödvändig produktionsutrustning från Polytec Composites.

Ett exempel är vår robotiserade vattenskärningsutrustning med ett arbetsområde på 3500 x 2000 mm. Den är speciellt anpassad för detaljer med stor yta, exempelvis injicerade större karosseridetaljer (VARI, RTM) eller volymprodukter i SMC.

Ett annat exempel är en hydraulisk press med presskraft på 1400 ton med en bordsstorlek på 2500 x 2150 mm och dagöppning på 1900 mm. Allt för att klara av en kostnadseffektiv produktion.

Vår långa branscherfarenhet har gett oss ett brett kontaktnät, som under de senaste åren vidgats ytterligare för att stärka oss i rollen som systemleverantör av helhetslösningar.

Effektiva processer med stor flexibilitet

Tillverkning av detaljer, komponenter och produkter genom olika kompositlösningar är ett område som växer snabbt idag.

Trots det är kunskapen allmänt sett förhållandevis låg, kanske beroende på industriella och konstruktionstekniska traditioner, men också för att komposit är ett annat sätt att tänka och lösa problem.

Det finns många olika fibertyper, många olika plaster, olika härdningsmetoder, olika formningstekniker, olika sätt att ta fram verktyg etc.

Det gäller i varje situation att bedöma, beräkna och välja kombination av material och metod beroende på syftet. Och det finns många gånger oväntade vägar att gå för att lösa eller gå runt specifika problem.

Detta är en av Ljungby Komposits absoluta styrkor.

Vaccum Assisted Resin Injection (VARI)
Metoden, som också benämns RTM Light, innebär att torr fiber läggs i ett verktyg (form) som därefter stängs. Vid denna metod används formhalvor som är tillverkade i kompositmaterial.

Matrisen (plasten) injiceras i det fiberfyllda hålrummet med hjälp av en pump som samtidigt blandar härdplastens två komponenter. Luften i hålrummet evakueras samtidigt med en vakuumpump för att ge optimal fördelning av matrisen innanför skalet.

Fördelen med VARI är att verktygskostnaden kan hållas nere betydligt jämfört med stabila formhalvor av metall.

Oftast sprutas gelcoat på verktygsytorna (framsidan och ibland även på baksidan) innan fibern läggs i verktyget. Genom att använda färgad gelcoat kan man ersätta lackering. Gelcoaten kan brytas i valfri kulör.

Resin Transfer Molding (RTM)
RTM är processmässigt likvärdigt med VARI, men istället för kompositformar används stabila verktygshalvor i metall. Detta ger en bättre kontroll av godstjocklekar och måttnoggrannhet. En annan fördel är att verktyget kan tempereras. Därmed kan också cykeltiden reduceras.

Sheet Mold Compound (SMC)
Detta innebär att så kallad prepreg eller förimpregnerad glasfiber, vanligen med polyester, levereras färdigt på rullar för applicering i produktionen. Materialet skärs upp enligt ett specificerat mönster och pressas därefter mellan uppvärmda stålverktyg under högt tryck.

SMC-pressning är en mycket stabil process, där det är enkelt att övervaka/logga varje cykel om det skulle vara önskvärt. Processen ger en yta som är lätt att lackera och formstabiliteten är god. Andra fibrer kan användas men då under benämningen varmpressning.

Glas Mat Termoplastic (GMT )
Metoden innebär att förtillverkade plattor med glasfiber och oftast polypropylen värms upp i en ugn, placeras i tempererade metallverktyg och pressas ut under högt tryck och hög slutningshastighet.

Processen är snabb och cykeltider mellan 25 till 60 sekunder är vanligt. Processen kräver hög volym för att bli lönsam.

Kallpressning
Kallpressning innebär att fibrerna läggs i ett öppet verktyg och impregneras manuellt innan verktyget stängs i en press. Denna metod lämpar sig endast för prototyper och korta serier då emissionen från platsen till omgivningen inte är obetydlig, till skillnad från övriga metoder som sker i slutna verktyg.

Handuppläggning
Handuppläggning lämpar sig framförallt vid korta serier och prototyper. Det är en öppen process med låga verktygsinvesteringar.