Prototyper

Analys

Analys

Här ställer vi alltid frågan: vad ska prototypen användas till? Och vilka är kvalitetskraven på just din prototyp?

Detta styr valet av prototypverktyg, inte minst då spridningen rent kostnadsmässigt kan vara väldigt stor för enbart prototypen.

En prototyp behöver alltså inte vara bättre än dess avsedda funktion. Den ska leva upp till de preciserade kraven. Vet man t ex att det i ett senare skede handlar om en serieproduktion så kan ett dyrare prototypverktyg ge ett billigare serieverktyg.

Behöver du enbart en prototyp, eller handlar det egentligen om fler? Då kan det vara gynnsamt att ta hänsyn till detta redan i planeringen.

Vi säkerställer att du som beställare och vi som prototyptillverkare har samma bild och förväntningar på resultatet.

Utvecklingsstöd

Ljungby Komposit är inte en konstruktionsbyrå.

Däremot är vi specialister på komposit och vår roll är att fungera som utvecklingspartner när det gäller kompositlösningar.

Vi har också ett väl upparbetat nätverk av modellbyggare så vår flexibilitet, bredd och erfarenhetsbank är stor.
Vi går igenom underlag, eventuella ritningar eller CAD-filer och diskuterar ditt materialval, eller om det inte är bestämt förslag till material.

Det finns ofta olika lösningar på samma behov. Vi gör en bedömning av tillverkningsbarhet – radier, vinklar, geometri, material – och ger dig kostnadsalternativ, både för prototyp och eventuella framtida seriedetaljer.

Prototyp

Den färdiga prototypen kontrolleras så att den uppfyller samtliga delar i vår överenskomna kravspecifikation innan leverans.

Vi ser också till att den verkligen levereras i fas med din produktutvecklingsplan.

Vi följer aktivt upp utfallet hos dig inför eventuella modifieringar eller den eventuella serieproduktionen.

Vi genomför också regelbundet nöjd-kund-undersökningar.