Kontakt

Offert/Order

Thommy Rosberg
+46 (0)73 033 37 29
thommy.rosberg@ljungbykomposit.se

Produktion/Fulfilment

Anders Werner
+46 (0)73 033 30 58
anders.werner@ljungbykomposit.se

Personal/Miljö

Per-Gunnar Svensson
+46 (0)70 681 84 90
pg.svensson@ljungbykomposit.se

Ljungby Komposit AB

Du hittar enkelt till vårt kontor och vår produktionsenhet på infarten till Ljungby från E4/väg 25, Ljungby södra avfart/Ljungbystopp.

Ljungby Komposit AB
Org.nr. 556793-7874
Vera Sandbergs gata 10
341 31 Ljungby
Sverige