Sjukvård

Sjukvård

Detaljer till varierande applikationer inom sjukhustekniska miljöer. Krav på speciella material, formbeständighet och brandtålighet.

Branschkrav

Krav på brandhämmande material
Designaspekter
Ergonomiaspekter
Hygienkrav

 

Kundexempel