Nordic Water

DynaDisc Level Tank

Fulfilment baserat partnerskap med Nordic Water

DynaDisc är ett tertiärt tygmedelfilter som huvudsakligen är designat för borttagning av TSS och BOD. Den använder flera filterskivor och har ett branschledande filtreringsområde på upp till 197 m2. Sedan 2008 har glasfibertanken producerats i Kina. Problemet var att detta ofta ledde till förlängda ledtider, ibland så länge som 6 månader från order till leverans. Enligt Niklas Brandmyr, chef för drift vid Nordic Water, ”var det därför vi beslutade att hitta en ny leverantör som skulle leverera kostnadseffektiva delar av hög kvalitet med korta leveranstider.”

Ljungby Komposit strävar alltid efter att erbjuda kunderna en konkurrensfördel när det gäller totala kostnader och leveransprestanda. I slutet av 2017 började arbetet med att hitta rätt processer och leverantörer för att uppfylla Nordic Waters krav. Detta inkluderade maximering av kvalitet ur kostnadsaspekt, göra designuppgraderingar och minska vikten. En annan viktig övervägning var att se till att strukturen kunde bära hela filtreringssystemet, som innehåller rörliga delar och tusentals liter rörligt vatten. Betydelsen av detta tidiga samarbete kan inte nog understrykas eftersom det effektiviserade genomförandet mellan de två företagen.

Nivåbehållaren är nu inbyggd i moduler med VARI-processen vid Ljungby Komposit och leveranserna började i början av 2019.

”Ljungby Komposit är ett lösningsorienterat företag som har hjälpt oss att öka vår leveransprestanda och realisera våra innovativa mönster på ett kostnadseffektivt sätt.”

-Niklas Brandmyr, Director of Operations at Nordic Water