Sjukvård


Detaljer till varierande applikationer inom sjukhustekniska miljöer. Krav på speciella material, formbeständighet och brandtålighet.

Arcoma Skyddskåpor

Branschkrav


Krav på brandhämmande material
Designaspekter
Ergonomiaspekter
Hygienkrav