Flygindustri


Komponenter för inre logistiksystem med krav på hög funktionalitet och driftsäkerhet.

Strukturdetaljer Bagagesystem Telair
(Boeing 737 och Boeing 757)

Branschkrav


Leverantörsgodkännande av Certifierad part
Spårbarhetskrav
Projektdokumentation (FAI)
Lättviktskonstruktioner