Fordonsindustri

Detaljer och komponenter med krav på formspråk, hållbarhet och högeffektiva sammansättningsflöden.

Flygindustri

Komponenter för inre logistiksystem med krav på hög funktionalitet och driftsäkerhet.


Sjukvård

Detaljer till varierande applikationer inom sjukhustekniska miljöer. Krav på speciella material, formbeständighet och brandtålighet.

Energi

Skyddskåpor och skal för maskinhus och energistationer för långvarigt bruk i utomhusmiljöer.

Försvarsfordon

Detaljer och komponenter för militära fordon. Specifika krav på belastning, slagtålighet och brandtålighet.

Arbetsfordon

Komponenter för yttre skydd samt transportbehållare med funktionell design och möjlighet till kundstyrd färgsättning.