Arbetsfordon


Komponenter för yttre skydd samt transportbehållare med funktionell design och möjlighet till kundstyrd färgsättning.

Kalmar Motorhuv Gaffeltruck >18 Ton

Gothia Redskap Tank

Branschkrav


Kulörvariationer även vid små volymer
Designaspekter
Väder- och vindbeständig
Strukturella detaljer